• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Diksiyon Kursu

Muğla Diksiyon Kursları

Diksiyon Kursu

Günümüzde başarıya giden yol bilgi ve becerilerin durmaksızın geliştirilebilmesinden geçiyor. Kişinin farklılıklarını kavrayıp yeteneklerini kanıtlaması gerekiyor. İşi bilmek yetmiyor. Nasıl sunulduğu, kullanılan dil ve hatta bedenin söyledikleri bazen işin önüne geçiyor. İşte bu eğitimin amacı, hangi meslek grubundan olursa olsun, kişinin kendini doğru ifade edebilmesini sağlamak. Topluluk önünde konuşamama korkusundan uzaklaştırmak. Dil ve beden uyumunu sağlayıp iletişim kazalarını en aza indirmek. Muğla Diksiyon Kursları katılımcılara, Türkçenin tüm kurallarını duygu ve düşüncelerine, konuşmalarına katarak, yaşa

Muğla Diksiyon

Diksiyon Kursu

Düşüncelerini ve duygularını karşısındakilere açıklıkla iletmek isteyen konuşmacı bedensel hareketlerinden yararlanmalıdır. Konuşma anında bedensel hareketlerinden yeterince yararlanmayan konuşmacının duygu derinliğinden yoksun olduğu, güvensiz, hasta ya da utangaç olduğu düşünülür. Bedensel duruş(kas hareketleri) serbestçe kullanılmadıkça hiçbir konuşmacı tam olarak etkili olamaz. Eğitimimiz, bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar iyi olursa olsun, bu donanımımızı doğru ve güzel konuşmayla karşımızdaki kişi ya da topluluğa aktaramıyorsak, sahip olduğumuz bu zenginliklerden, yeterince yararlanamıyoruz demektir. Dili doğru bir biçimde kullanıp, onu güzel, etkileyici bir konuşmayla aktarmak çağdaş bir kimliğin göstergesidir.
 Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğren

Muğla Diksiyon Ve Etkili Konuşma

Diksiyon Kursu

İnsanı diğer birçok canlıdan ayıran en önemli özellik, çıkarttığı ses ve bu sesle yaptığı iletişimdir. Sesimizle hem mesajımızı gönderir hem de ona duygularımızı, sevgimizi, kızgınlığımızı ve kaygılarımızı ekleriz. Bir de bu sesi şekillendirerek kulağa daha hoş hale getirebiliriz ki bu da insanın kendi sesli sanatını, müziğini oluşturur. Diksiyon bölümünde diksiyonun temel öğeleri üzerinde durulmuştur. Bu öğeler söyleniş-fonetik, boğumlanma, vurgu, durak ve ulamadan oluşmaktadır. Fonetik seslerin doğru çıkarılmasıyla ilgilenen bir alandır.