• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Mugla Kisisel Gelisim Merkezi

Muğla Play Attention

Dikkat ve Odaklanma

Play Attention Nedir? 1996’ dan beri evde, okulda, öğrenme merkezlerinde, hastanelerde, psikolojik danışmanlık ofislerinde kullanılabilen, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, odaklanma gibi sorunlar yaşayanlarda uygulanan, ilaçsız, bilimselliği kanıtlamış eğlenceli bir uygulamadır. Çocuğunuza bir türlü ödev yaptıramıyorsanız, Evde kardeşleri ile sürekli kavga ediyorsa, Çok fazla dağınıksa, Testlerde devamlı b

Muğla Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma Kursu

Muğla Hızlı Okuma Kursları Neleri Hedefliyor? Muğla Hızlı Okuma Kurs Programı içerik olarak hem okuyacağınız her türlü doküman üzerinde, hem de bilgisayar ya da tablet ortamında okuyacağınız her şey için mevcut anlama düzeyinizi büyük oranda artırarak, daha hızlı bir şekilde okumanızı sağlayacak biçimde düzenlenmiş ve hizmetinize sunulmuştur. Bir gün içerisinde okumak için belirlediğiniz bölüme harcadığınız zaman, yaklaşık 1,5-2 saatlik zaman dilimiyken bu zaman dilimini 45-50 dakika civarına indirmeyi sağlayabilirsiniz, okumak için yeterli zaman bulamadığınız kitapları ve dergileri okuyabilir, bir hafta içerisinde 7-8 saat gibi hiç de azımsanamayacak kadar ekstra zaman kazanarak ailenize ve sosyal yaşamınıza çok da

Muğla Kişisel Gelişim Merkezi

Kişisel Gelişim

20.y. yüzyıla ait bir kavram olan kişisel/bireysel gelişim, 1960'larda Amerika'da İnsani Potansiyeller Akımı bağlamında kullanılmaya başlandığında, toplumsal gelişimi ön planda tutmadığı için eleştirilmişti. Günümüzde sıkça kullanılan Sen değişirsen, dünya da değişir. bağlamda anlamlı bir mesaj içermekte ve kişisel/bireysel gelişim yolculuğunun ruhunu açıklıkla ifade etmektedir. İçsel değişim teknolojisi olarak başlayan NLP zamanla kişisel gelişimin tüm alanlarını kapsayan bir hale gelerek kişisel gelişimin yeni bir versiyonu olarak görülmeye başlanan bir teknolojidir. Kişisel gelişim ile nitelikleri gelişen birey, artık çevresiyle olan etkileşim ve iletişimde

Muğla Kişisel Gelişim Semineri

Kişisel Gelişim Seminerleri

Kişinin ne istediğini belirlemesi çok önemli ve güç bir iştir. Bu nedenle kişi hedefini belirlerken, hedefe ulaştığında elde edeceği sonuçları tüm detaylarıyla incelemelidir. Eğer hedef doğru olarak belirlenmezse, büyük ihtimalle zaman içerisinde o hedeften vazgeçilecek ya da hedefe ulaşıldığında istenilen mutluluk yakalanamayacaktır. Her iki durum da ciddi kayıp demektir. Kişisel gelişim ile nitelikleri gelişen kişi, artık çevresiyle olan etkileşim ve iletişimde daha gelişken hale gelir. Artık sosyal yaşamında daha etkili, verimli ve mutlu bir kişi olur. Buna fayda yada yatırım da diyebiliriz. Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan çevresini etkileyebilir veya çevresinden etkilenebilir. Birçok insanın ulaşmak istediği hayalleri veya yaşama aktarmak istediği planları vardır; ancak bireyin söz konusu hedeflerine ulaşabilmesi için çalı

Muğla Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Muğla Kişisel Gelişim Eğitimleri kişinin en yüksek potansiyelini açığa çıkartmada, bu potansiyeli en iyi şekilde oluşturmada ve kullanmada katkısı olacak olan yollardan sadece bir kaçıdır. Ne hedefler belirlemek, ne iyi ilişki ve iletişim içinde olmak, nede düşünceleri, inançları, yargıları değiştirmek tek başına Kişisel Gelişim demek değildir. Bunlar kişilikte ve yaşamda gelişimlerdir. Kişisel Gelişime katkısı olan olumlu yaşamsal gelişimlerdir. Ve her insan ister istesin, ister istemesin değişimin içinde yer alır. Muğla Kişisel Gelişim Eğitimleri, daha iyisini yapabilecekken daha kötüsünü yapmamak; daha ve fazlasını bilebilecekken daha azına razı olmamak; daha çoğuna sahip olabilecekken daha azına razı olmamak; daha iyilerle birlikte o